Indhold af musemsformidling

Indhold af markeds og musemsformidling

Smedning


Museumsformidler.

Jonas Bigler.


Dato, tid og sted.

Aftales parterne imellem.


Pris.

En instruktør 2.250,- inkl. moms.

Materialer: Kul, stål og jern til almindelige dagsopgaver samt brug af esse, ambolt, tænger, hammer og andet aktuelt værktøj 500,-.


Prisen gælder for et dagsforløb typisk 5 timer. F.eks. kl. 10.00 - 15.00.


Ønsker museet at beholde de fremstillede effekter efterfølgen, kan de købes til en faurabel pris. Der stilles ingen garanti for at effekterne færdiglaves.


Indhold og målgrupper.

Der kan tilbydes formidling til forskellige målgrupper, men kun en tidsalder ad gangen. Ved ønske om repræsentation af flere tidsaldre samtidig indhentes eksterne instruktører og prisen aftales parterne imellem.


Ønsker museet at der fremstilles bestemte effekter aftales dette forud. Ellers vil smedeeffekterne være dagligdagsgenstande som repræsentere den enkelte tidsalder


 • Jernalder
 • Vikingetid
 • Middelalder / Renæssance
 • 1850erne
 • Første halvdel af 1900 tallet
 • Nutid


Udstyr.

Effekter, værktøj og beklædning matcher den enkelte tidsalder og medbringes af instruktøren.


Ønsker museet at Bigler benytter deres bluser med logo kan dette lade sig gøre. Bigler bruger 3XL.


Smedning

Langbuer


Museumsformidler.

Jonas Bigler eller Line Arnved


Dato, tid og sted.

Aftales parterne imellem.


Pris.

En instruktør 2.250,- inkl. moms.

Materialer: Buetræ til en langbue samt brug af aktuelt værktøj 500,-.


Prisen gælder for et dagsforløb typisk 5 timer. F.eks. kl. 10.00 - 15.00.


Ønsker museet at beholde de fremstillede buer efterfølgen, kan de købes til en faurabel pris. Der stilles ingen garanti for at buerne færdiglaves.


Indhold og målgrupper.

Der kan tilbydes formidling til forskellige målgrupper, men kun en tidsalder ad gangen. Ved ønske om repræsentation af flere tidsaldre samtidig indhentes eksterne instruktører og prisen aftales parterne imellem.


Ønsker museet at der fremstilles bestemte buer efter fund aftales dette forud. Ellers vil buer som repræsentere den enkelte tidsalder blive fremstillet.


 • Stenalder
 • Jernalder
 • Vikingetid
 • Middelalder


Udstyr.

Effekter, værktøj og beklædning matcher den enkelte tidsalder og medbringes af instruktøren.


Ønsker museet at Bigler og Arnved benytter deres bluser med logo kan dette lade sig gøre. Bigler bruger størrelse 3XL. Arnved benytter størrelse S.


Langbue

Flintarbejde


Museumsformidler.

Jonas Bigler.


Dato, tid og sted.

Aftales parterne imellem.


Pris.

En instruktør 2.250,- inkl. moms.

Materialer: Flint til en flintredskaber samt brug af aktuelt værktøj 500,-.


Prisen gælder for et dagsforløb typisk 5 timer. F.eks. kl. 10.00 - 15.00.


Ønsker museet at beholde de fremstillede flintredskaber efterfølgen, kan de købes til en faurabel pris. Der stilles ingen garanti for at flintredskaberne færdiglaves.


Indhold og målgrupper.

Flintarbejdet henvender sig primært til formidling af stenalder.


Der kan differentieres mellem forskellige dele af stenalderen således at der er særlig focus på Ahrenburg kultur, Ertebølle kultur eller kongemose kultur m.f.


Ønsker museet at der fremstille bestemtes redskaber efter fund aftales dette forud. Ellers vil bredskaber som repræsentere den enkelte tidsalder blive fremstillet.


 • Stenalder, ældre/yngre


Udstyr.

Effekter og værktøj matcher den enkelte tidsalder og medbringes af instruktøren.


Ønsker museet at Bigler benytter deres bluser med logo kan dette lade sig gøre. Bigler bruger 3XL.


Flintsmed

Fiskeruse


Museumsformidler.

Line Arnved.


Dato, tid og sted.

Aftales parterne imellem.


Pris.

En instruktør 2.250,- inkl. moms.

Materialer: Pil, hassel og bast fra lind samt brug af aktuelt værktøj 500,-.


Prisen gælder for et dagsforløb typisk 5 timer. F.eks. kl. 10.00 - 15.00.


Ønsker museet at beholde de fremstillede fiskeruser efterfølgende, kan de købes til en faurabel pris. Der stilles ingen garanti for at fiskeruserne færdiglaves.


Indhold og målgrupper.

Fiskeruser i pil er brugt fra tidlig stenalder til starten af det 20. århundrede i Danmark og kan derfor indgå i formidling af alle de mellemlæggende perioder.


Der kan differentieres mellem forskellige tidsaldre.


Ønsker museet at, der fremstille bestemte ruser efter fund, aftales dette forud. Ellers vil ruser som repræsentere den enkelte tidsalder blive fremstillet.


 • Stenalder til nutid


Udstyr.

Effekter og værktøj matcher den enkelte tidsalder og medbringes af instruktøren.


Ønsker museet at Arnved benytter deres bluser med logo kan dette lade sig gøre. Arnved bruger størrelse S.


Fiskeruse